Tavoitteletko myyntiä vai tulosta?

Valtaosassa suomalaisia yrityksiä tuhannen euron kulusäästöllä on sama tulosvaikutus kuin 20000 euron lisämyynnillä.

Vaadi takuu 

Päätä vasta kun näet tuloksen

Palvelumme on teille täysin riskitön.  Ensin auditoimme ja optimoimme ostot. Sitten neuvottelemme ja kilpailutamme hinnat. Päätöksen etenemisestä teet vasta, kun näet lopputuloksen.

Annamme teille myös täyden tulostakuun. Mikäli emme pysty hankkimaan teille mitattavia säästöjä, palvelumme on teille täysin maksuton.  

Markkinat

Kokemus

Prosessit

Auditointi

Neuvottelu

Tulos

Hanki valtit

Massa-
ostajan
maine

Vahva
markkina-
tuntemus

sillan-
rakentajan
sydän

Voittavat 
tarjous-
pyynnöt

Vankka
kokemus

Tehokkaat
prosessit

UKK

valttigroup.fi

1. Mihin teidän n​euvottelumenestyksenne perustuu?

Toisin kuin yksittäisellä palveluntarjoajalla Valtti Groupin valikoimaan kuuluu kaikkien palveluntarjoajien tuotteet ja osaaminen. Suuresta valikoimasta löydämme aina yksittäistä yritystä parhaiten hyödyttävät palvelut. Asemastamme johtuen meillä on myös vahva markkinatuntemus eli tiedämme palvelujen oikeat markkinahinnat ja tämä tieto usein myös ratkaisee lopputuloksen.

2. Mihin toimialoihin olette erikoistuneet?

Asiakkaamme toimivat useilla eri toimialoilla. Epäsuorien ostojen kilpailuttamisen kannalta asiakkaan toimialan merkitys on vähäinen. Esimerkiksi työterveyshuollon palvelut ovat hyvin samankaltaisia riippumatta siitä työskennelläänkö haalareissa vai puku päällä. 

Kilpailutuksen kannalta tärkeitä ovat ostettavan palvelun osaaminen, tehokkaat prosessit ja vahva markkinatuntemus. Kun nämä hallitaan ja ollaan vielä liikkeellä oikealla asenteella, niin tulos on varma.

3. Voitteko luvata että prosessista ei koidu meille kustannuksia?

Kyllä. Jos ei saada säästöjä, niin Valtti Group maksaa itse omat kustannukset. Kun taas saadaan säästöjä, niin osasta säästöjä hoidetaan kilpailutuksen kustannukset. Eli asiakkaalle ei koidu missään tilanteessa kustannuksia. Vain säästöjä.

4. Kuinka paljon asiakkaan aikaa kuluu?

Valtti Group käyttää omaa datapankkia ja meillä on palveluntarjoajien tiedot. Hankimme suurimman osan tarvittavasta informaatiosta itsenäisesti niin, että asiakkaan ei tarvitse käyttää siihen omaa aikaa. 

Avaamme asiakkaalle markkinoiden hyödyt ja näytämme parhaat mahdollisuudet. Asiakkaan tehtäväksi jää lopulta tarpeen viestiminen ja valinnan tekeminen. Pienissä projekteissa aikaa tähän menee tunti ja kaiken kattavissa kymmenen tuntia. Olemme tässä koko ajan asiakkaan tukena ja toimitamme asiakkaalle riittävästi informaatiota viisaan päätöksen tekemiseen.

5. Kauanko prosessi vie aikaa?

Kilpailutuksen laajuus vaikuttaa käytettävään aikaan. Jos esimerkiksi kilpailutamme pelkästään työterveyspalvelut, niin tällaiseen projektiin yleensä käytetään aikaa 6 viikkoa. Annamme palveluntarjoajille 3 viikkoa aikaa tarjousten tekemiseen. Loppuaika menee auditointiin, neuvottelemiseen sekä käytännön asioihin. Kun taas kilpailutamme kaikki yrityksen epäsuorat ostot, niin aikaa on varattava 4 kuukautta. Näin varmistetaan, että neuvotteluille jää riittävästi aikaa ja saadaan kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu.

Valtti Groupin toimita on hyvin ammattimaista ja heidän prosessi kokonaisuutena meille erittäin helppo. Säästöjä saatiin enemmän kuin olisimme osanneet odottaa ja meidän aikaa tähän meni vain vähän. Suosittelen Valtti Grouppia.

Hannu Kimiläinen
Toimitusjohtaja
Cervius Group Oy

Olimme hoitaneet kilpailutukset aikaisemmin itse. Nyt päästiin tosi helpolla ja saatiin varmuus oikeasta hintatasosta. Tulemme jatkossakin käyttämään näitä palveluja.


Pekka Koponen
Toimitusjohtaja
IS-Vet Oy

Valtti Groupin toiminta on mutkatonta. Prosessi hoidettiin hyvin ja meidän kaikki odotukset ylitettiin. Suosittelen.
Antti Väisänen
Toimitusjohtaja
Stainless Team Finland Oy

Kokonaisuudessaan kilpailutus meni hyvin. Säästö yllätti kun joku kolmannes putosi hinnasta. Prosessi oli meille myös helppo. Meidän aikaa se vei vain muutaman puhelun verran. Voin suositella lämpimästi Valtti Grouppia.


Jaakko Juntunen
Toimitusjohtaja
Easydoing Oy

Auditointi ja kilpailutus onnistui hyvin. Meidän tarpeet ymmärrettiin ja saimme kaikilta vertailukelpoiset tarjoukset. Valtti Group ratkaisi myös kaikki haasteet ja asiat avattiin meille selkeästi. Suosittelen.Henrik Granholm
Managing Director
NorColour Oy Ab

Valtti Groupin kilpalutus on järkevä ratkaisu. Olimme itse tehneet kilpailutuksen hiljattain, joten Valtti Groupin neuvottelema alennus yllätti.  Prosessi oli meille myös helppo, omaa aikaa tähän meni kahden Teams tapaamisen verran. Päästiin hyville tuntipalkoille.  

Keijo Rissanen
Toimitusjohtaja
LVI-Tekniikka Rissanen Oy