Oston optimointi

teoria käytännössä

Kapeikkoajattelu hankinnoissa

Sovellamme oston optimointi prosesseissa Dr. Eli Goldrattin kapeikkoajattelua.

Kapeikkoajattelu (TOC) on johtamisfilosofia, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa rajoitteet eli kapeikot, jotka rajoittavat organisaation kykyä saavuttaa tavoitteensa. Hankinnoissa TOC:ta voidaan käyttää pullonkaulojen tunnistamiseen ja poistamiseen hankintaprosessissa, mikä parantaa toimitusketjun tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Ensimmäinen askel TOC:n soveltamisessa hankintoihin on kapeikon tunnistaminen. Tämä voi olla toimittaja, prosessi tai resurssi, joka rajoittaa hankintaprosessin läpimenoaikaa. Kun kapeikko on tunnistettu, seuraava askel on hyödyntää sitä täysimääräisesti. Tämä tarkoittaa varmistamista, että kapeikko toimii täydellä kapasiteetilla eikä hankintaprosessissa ole häiriöitä tai viivästyksiä.

Kolmas askel on alistaa kaikki muu kapeikolle. Tämä tarkoittaa kaikkien muiden hankintaprosessien suuntaamista tukemaan kapeikkoa ja varmistamaan, että sitä ei häiritä. Esimerkiksi jos kapeikko on toimittaja, kaikkien muiden hankintaprosessien tulisi olla linjassa varmistaakseen, että toimittajaa ei viivästytetä tai häiritä millään tavalla.

Neljäs askel on avartaa kapeikko. Tämä tarkoittaa investointia kapeikkoon sen kapasiteetin lisäämiseksi ja pullonkaulojen poistamiseksi, jotka rajoittavat sen läpimenoaikaa. Esimerkiksi jos kapeikko on toimittaja, toimittajan kapasiteettiin investoiminen tai vaihtoehtoisten toimittajien löytäminen voisi auttaa lisäämään toimittajan läpimenoaikaa.

Viides askel on toistaa prosessi. Kun kapeikko on poistettu, uusi kapeikko voi ilmetä, ja prosessi on toistettava uuden kapeikon tunnistamiseksi ja poistamiseksi.

Viisi vaihetta oston tehokkaaseen optimointiin:

1. Tunnista kapeikko: Tämä voi olla toimittaja, prosessi tai resurssi, joka rajoittaa hankintaprosessin läpimenoaikaa. 

2. Hyödynnä kapeikkoa täysimääräisesti: Tämä tarkoittaa varmistamista, että kapeikko toimii täydellä kapasiteetilla eikä hankintaprosessissa ole häiriöitä tai viivästyksiä. 

3. Alista kaikki muu kapeikolle: Tämä tarkoittaa kaikkien muiden hankintaprosessien suuntaamista tukemaan kapeikkoa ja varmistamaan, että sitä ei häiritä. 

4. Avarra kapeikko: Tämä tarkoittaa investointia kapeikkoon sen kapasiteetin lisäämiseksi ja pullonkaulojen poistamiseksi, jotka rajoittavat sen läpimenoaikaa. 

5. Toista prosessi: Kun kapeikko on poistettu, uusi kapeikko voi ilmetä, ja prosessi on toistettava uuden kapeikon tunnistamiseksi ja poistamiseksi.

Näiden vaiheiden avulla parannamme organisaatioiden hankintaprosessien tehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä mahdollistamme hankinnan tavotteiden saavuttaminen.