Hanki valtit

Massa-
ostajan
maine

Vahva
markkina-
tuntemus

sillan-
rakentajan
sydän

Voittavat 
tarjous-
pyynnöt

Vankka
kokemus

Tehokkaat
prosessit

Massaostajan
maine

Millainen merkitys massaostajan maineella on epäsuorissa ostoissa?

Valtti Group neuvottelee massoittain yrityksien epäsuoria ostoja ja siitä olemmekin saaneet massaostajan maineen.

Maine on merkittävä neuvotteluvaltti ostettavien palvelujen neuvotteluissa. Tällainen maine näkyy lopputuloksessa monin tavoin.

 • Vahva neuvotteluasema
 • Hintaedut
 • Laadukkaat palvelut
 • Pitkäaikainen yhteistyö

Meidän massaostajan maine antaa teille vahvan aseman neuvotteluissa ja mahdollisuuden saada parempia ehtoja ja palveluja.

Vahva markkina-tuntemus

Mikä merkitys vahvalla markkinatuntemuksella on neuvottelujen onnistumiselle? 

Valtti Groupilla on käytössä tarjouspankki, jonne kerätään kaikkien aikaisempien kilpailutuksien tarjoukset. Käytämme näiden kilpailutusten tietoja, kun neuvottelemme asiakkaillemme uusia sopimuksia. Vahva markkinatuntemus on merkittävä neuvotteluvaltti ostettavien palvelujen neuvotteluissa. 

Vahvalla markkinatuntemuksella varmistetaan

 • Kilpailukykyiset ehdot
 • Optimoidut palvelut
 • Riskien hallinta
 • Strateginen asema

Markkinatuntemuksemme auttaa teitä tekemään parempia päätöksiä, saamaan kilpailukykyisemmät ehdot ja varmistamaan laadukkaat palvelut. Se on arvokas valtti neuvotteluissa.  

Voittavat 
tarjouspyynnöt

Mikä merkitys on loppuun asti mietityillä tarjouspyynnöillä?

Valtti Group käyttää sadoissa kilpailutuksissa hiottuja tarjouspyyntöjä neuvotteluvaltteina. 

Hyvin laadittu tarjouspyyntö on kullan arvoinen neuvotteluvaltti. Se auttaa varmistamaan, että saamme laadukkaita tarjoajilta ja oikeanlaisia tarjouksia.  

Hyvä tarjouspyyntö

 • Selkeyttää tarpeet
 • Jättää tilaa tarjoajille
 • Sääsätää aikaa

Hyvin laadittu tarjouspyyntö on siis tehokas työkalu neuvotteluissa.

Sillanrakentajan
sydän

Kannattaako luottamusta ja yhteistyötä rakentaa jo heti ensimmäisestä kohtaamisesta asti?

Meidän mielestä kyllä. Ostajan ja palveluntuottajan välinen yhteistyö ja luottamus ovat keskeisiä menestyksekkään liiketoiminnan kannalta. Siksi parhaat kumppanit säilytetään ja uusien kanssa luottamusta rakennetaan alusta asti.

Tässä on muutamia tapoja, joilla Valtti Group rakentaa niitä jo ensikohtaamisesta alkaen

 • Viestintämme on avointa 
 • Korostamme kumppanuutta 
 • Etsimme yhteisiä tavoitteita 
 • Olemme kunnioittavia ja rehellisiä 
 • Näytämme arvostuksemme pienissä teoissa

Ensikohtaaminen luo pohjan yhteistyölle. Avoin, kunnioittava ja tavoitteellinen lähestymistapa auttaa rakentamaan luottamusta.

Tehokkaat
prosessit

Miksi on tärkeää käyttää tehokkaita prosesseja?

Tehokkaat prosessit ovat keskeisessä asemassa Valtti Groupin epäsuorassa hankinnassa. Ne tuovat meille monia etuja, jotka auttavat meitä saavuttamaan tavoitteet.

 • Toiminnan ymmärrettävyys
 • Toistettavuus
 • Jatkuva parantaminen
 • Turvallisuus ja tehokkuus
 • Mittaus ja seuranta
 • Riskienhallinta

Tehokkaat prosessit ovat avainasemassa Valtti Groupin epäsuorassa hankinnassa. Ne parantavat meidän toiminnan laatua, vähentävät riskejä ja mahdollistavat jatkuvan kehittämisen.

Vankka
kokemus

Mikä merkitys vankalla kokemuksella on, kun neuvotellaan epäsuoraa hankintaa?

Valtti Groupin vankka kokemus on erittäin arvokas neuvotteluvaltti, kun neuvotellaan yrityksien epäsuoria ostoja.

Tässä muutamia syitä, miksi vankka kokemus on tärkeä.

 • Tuntemus epäsuorasta hankinnasta
 • Verkostot
 • Neuvottelutaito
 • Historiatieto

Pelkkä kokemus ei takaa menestystämme. Yhdistämme kokemuksemme jatkuvaan oppimiseen ja sopeudumme muuttuviin olosuhteisiin. Neuvottelutilanteet vaihtelevat ja jokaiseen projektiin panostetaan sen vaatimalla tavalla.