Sillanrakentaja

Yrityksen omat ostopalvelujen neuvottelut saattavat muodostua melkoiseksi työtaakaksi. Oman työn ohella pitäisi perehtyä usean eri toimialan sopimuskäytäntöihin ja palvelujen erityispiirteisiin. Palveluntarjoajien keskinäinen vertailu on usein myös hyvin haastavaa, koska toimintatavat ja palvelupaketit poikkeavat toisistaan merkittävästi. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä tulee hinnoittelu ja palvelujen elinkaarikustannukset. Näitä ei yleensä näe suoraan sopimuksesta ja usein eri palveluntarjoajien mallit eivät ole suoraan vertailukelpoisia.

Palveluntarjoajien tilanne taas on täysin toinen. He ovat hyvin perillä oman toimialansa erityispiirteistä, sopimuskäytännöistä ja hinnoittelusta. Heidän markkinatuntemuksensa on vahvaa. Voidaankin sanoa, että lähes kaikki edut ovat palveluntarjoajan puolella ja ostaja on heikossa asemassa.

Valtti Groupin missio on toimia sillanrakentajana ja tuoda tasapaino neuvotteluihin. Olemme perehtyneet toimialojen erityispiirteisiin. Keräämme tietoutta markkinoista sekä hinnoittelusta ja käytämme tätä tietoa tasapainon luomiseksi. Meidän mielestämme reilu ja avoin toiminta on kaikkien etu. Palvelun tarjoajat näkevätkin prosessimme tilaisuutena syventää vanhoja asiakassuhteita sekä mahdollisuutena hankkia uusia asiakkaita.


lUE kilpailuvaltti takuu